Personlig assistansersättning

Personligassistans är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan är i behov av personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med olika saker i livet.
Är det så att du är i behov av att få särskild hjälp i mer än 20 timmar per vecka, så är du godkänd för att få ta del av assistansersättning. En del av de behov som kan vara för skäl till personlig assistans är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan göra mat på egen hand och behöver hjälp med din mat, att du inte kan prata med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Help keep you organised with 24 7 personal assistance by Lucyambler
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om utökad personlig assistans.
Är fallet att du faktiskt har dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du du tar kontakt med i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
Först och främst behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du behöver hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om personlig assistans och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan berättar att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få ersättning eller inte. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått ettbeslut av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till ersättning. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in scheman och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har kostat innan dittsvar om personlig assistans.
När du har fått ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur personalen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du istället väljer kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med ersättningen. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det både påskyndar och hjälper dem i processen https://assistansblogg.se/.
Hur du än väljer att göra med din assistans. Blir det som så att du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det mer generella valet är efterskott och det är då att du väljer att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Observera att för att få ta del av vårdpersonal behöver du ha skickat in en ansökan om personligassistans innan du harfyllt 65 år. Om du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer istället att hänvisas till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *